1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Αυτή δεν ρωτάει."

"Αυτή δεν ρωτάει."

Μετάφραση:She does not ask.

April 17, 2017

0 σχόλια

Learn English in just 5 minutes a day. For free.