"Αυτή δεν ρωτάει."

Μετάφραση:She does not ask.

April 17, 2017

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.