Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy vừa mới gọi."

Dịch:He just called.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LnhThnhTm

He already called không được hả mấy bạn???

1 năm trước