"Anh ấy vừa mới gọi."

Dịch:He just called.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LnhThnhTm

He already called không được hả mấy bạn???

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.