"We are waiting in line."

Dịch:Chúng tôi đang chờ đợi theo hàng.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VoiiRung

Chúng tôi đang sắp hàng được ko vậy m.n?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

mk nghe nó có vẻ ko hợp, nên mk nghĩ nó sẽ ko đúng

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.