Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôn giáo của bạn là gì ?"

Dịch:What is your religion?

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HunhTnCng1

Sao đi với your là is ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/virgo754271

Sao đi với your là is ?

11 tháng trước