Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The weight"

Dịch:Cân nặng

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Not_My_Name_

Trọng lượng cũng được

1 năm trước