"Idonotlikeyourmethods."

Dịch:Tôi không thích các phương pháp của bạn.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Not_My_Name_

Tôi không thích những giải pháp của bạn

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.