Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not like your methods."

Dịch:Tôi không thích các phương pháp của bạn.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Not_My_Name_

Tôi không thích những giải pháp của bạn

1 năm trước