"Tôi không thích lửa."

Dịch:I do not like fire.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhongPham450143

I don't like fire

1 năm trước

https://www.duolingo.com/longkeutn

flame có được không ?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.