Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"And she plays."

Dịch:Và cô ấy chơi.

1 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tamnguyenminh

she ( cô ấy, chị ấy) sao mà sai vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Yukino211206

cx hk bt ak tốt hơn hết là nên ghi cô ấy ak

1 năm trước

https://www.duolingo.com/4luRSjgJ

super

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thuyphuong483826

và cũng sai mà với cũng sai . thế từ and là gì vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/angthy20021

Câu này cũng dễ đấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lelinhtu4d

ủa , tại sao và lại sai tui ghi thế đúng mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Helenon3

không có đầu có cuối mà tự nhiên có câu "And she plays"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhKhnh596550

Oh

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hungdx1111

Phải chăng là thành ngữ??!

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/SangssGree

Và cô ấy chơi...tôi

1 tuần trước