"Tôi sẽ cho con gái của tôi đi Đức."

Dịch:I will let my daughter go to Germany.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyen.gtvtk48

Để là the Germany sao lại sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

Không dùng mạo từ xác định "the" trước tên một quốc gia (trừ khi nó là một tập hợp những nước nhỏ hợp lại như hiệp chủng quốc, liên hiệp quốc) bạn nhé.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Sao không có "to" trước go Germany bạn ơi. Thank you so much

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

Vì "let" đi với Verb nguyên mẫu nên không có giới từ "to" nhé bạn.

let + somebody + do something

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I will let my daughter go to Germany, I will let my daughter go to Germany, I will let my daughter go to Germany, I will let my daughter go to germany

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.