"Tôi sẽ cho con gái của tôi đi Đức."

Dịch:I will let my daughter go to Germany.

April 27, 2017

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyen.gtvtk48

Để là the Germany sao lại sai?

April 27, 2017

https://www.duolingo.com/Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

Không dùng mạo từ xác định "the" trước tên một quốc gia (trừ khi nó là một tập hợp những nước nhỏ hợp lại như hiệp chủng quốc, liên hiệp quốc) bạn nhé.

April 27, 2017

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Sao không có "to" trước go Germany bạn ơi. Thank you so much

July 7, 2017

https://www.duolingo.com/Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

Vì "let" đi với Verb nguyên mẫu nên không có giới từ "to" nhé bạn.

let + somebody + do something

July 7, 2017

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I will let my daughter go to Germany, I will let my daughter go to Germany, I will let my daughter go to Germany, I will let my daughter go to germany

July 7, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.