Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đừng nghĩ về nó quá nhiều."

Dịch:Do not think about it too much!

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 943

do not think of it too much. không được sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
 • 20
 • 18
 • 15
 • 12
 • 5

~think of: dùng để nói mình suy nghĩ theo kiểu mơ màng, tơ tưởng hơn ak;

Còn ~think about là suy nghĩ theo kiểu tập trung nghĩ nhiều về nó (để tìm ra nguyên nhân hoặc hướng giải quyết, và những điều tương tự vậy).

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 943

thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
 • 25
 • 25
 • 14
 • 6
 • 281

Bạn giỏi quá!!!

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/DatPV
DatPV
 • 22
 • 8
 • 6

:V vại Đúng :v

1 năm trước