Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đi trong một chiếc thuyền khác."

Dịch:We go in a different boat.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuPhm13

Tại sao ko dùng đc other nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThanh107689

on a different boat chứ nhỉ???

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrnThoNguy9

We go in another boat không được thế này ak

5 tháng trước