"Chúng tôi đi trong một chiếc thuyền khác."

Dịch:We go in a different boat.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuPhm13

Tại sao ko dùng đc other nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThanh107689

on a different boat chứ nhỉ???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Mannhi1221

We go in another boat không được thế này ak

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhucBam

same question

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/QuangNguyn121169

we go into an other boat sai ở đâu nhỉ

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.