1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Duolingo
  4. >
  5. [Giải trí] Mini game: Who wil…

https://www.duolingo.com/profile/Quynh.Nhii

[Giải trí] Mini game: Who will win the race?

Hôm nay là ngày nghỉ lễ của 30/4, chắc các bạn cũng có lịch đi chơi . Còn nếu không, hãy cùng tham gia Mini Game nhé!

**Trò chơi có 2 dạng câu hỏi: "Fill in the blank" và "What's the order?"

Ví dụ 1: A P_L_

Trả lời: Apple

Ví dụ 2: E H V A Y

Trả lời: Heavy

**Lưu ý: Chỉ chấp nhận câu trả lời dưới câu hỏi, trả lời dưới đáp án của người khác không được tính điểm.

Cách thức tính điểm:

Người thứ nhất: 3 điểm

Người thứ hai: 2 điểm

Người thứ ba: 1 điểm

Được chơi luôn,không cần đăng kí.

April 29, 2017

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Quynh.Nhii

Bảng tổng soát:

Candy_2003: 3 điểm

Keiko-Jan : 2 điểm

...Ken...Noo... : 1 điểm

DoPhuongHien: 3 điểm

Bảng tổng soát sẽ cập nhật xuyên suốt cuộc đua, các bạn nhớ ấn Like để cập nhật nhé!

April 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguynThiQu11

tracono

May 4, 2017
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.