"Nó là một con người."

Dịch:It is a person.

1 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hoangminh278

Nếu đã là con người ko thể dùng "it is" được!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Kaito...

mk cũng nghĩ giống bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Bất cứ ấy gì nữa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Đó lắp

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Đỏ lắp

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Đõ lắp

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Đọ lắp

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phng114027

Câu này cứ sai sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Tôi không thể đây

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcTnL
NgcTnL
  • 13
  • 17

human cũng là con người cơ mà nhỉ

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.