Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi có bốn căn phòng."

Dịch:We have four rooms.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phamvankiet1234

Cháu chỉ nhầm một tí thôi mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/myphuong117018

We are have four room.Sao lại sai nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tun875685

chúng tôi là có 4 căn phòng àh.(have đứng vai trò động từ không cần tobe nữa) Mình thì thắc mắc sao chúng tôi có cả ngàn cái văn phòng thì có of mà câu này có of lại sai?

10 tháng trước