"Chúng tôi có bốn căn phòng."

Dịch:We have four rooms.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phamvankiet1234

Cháu chỉ nhầm một tí thôi mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/myphuong117018

We are have four room.Sao lại sai nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tun875685

chúng tôi là có 4 căn phòng àh.(have đứng vai trò động từ không cần tobe nữa) Mình thì thắc mắc sao chúng tôi có cả ngàn cái văn phòng thì có of mà câu này có of lại sai?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.