Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không hiểu bạn đang nói gì."

Dịch:I do not understand what you are saying.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hoa278954

Tôi dịch đúng như đáp án nhưng sao bảo tôi sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Kaito...

báo lỗi đi

1 năm trước