"Tôi không hiểu bạn đang nói gì."

Dịch:I do not understand what you are saying.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hoa278954

Tôi dịch đúng như đáp án nhưng sao bảo tôi sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Kaito...

báo lỗi đi

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.