"Tôi không hiểu bạn đang nói gì."

Dịch:I do not understand what you are saying.

May 2, 2017

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hoa278954

Tôi dịch đúng như đáp án nhưng sao bảo tôi sai?

May 2, 2017

https://www.duolingo.com/...Kaito...

báo lỗi đi

May 2, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.