Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ lấy lại máy tính của mình."

Dịch:I am going to recover my computer.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Qun196409

I am going to recover my computer.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

Tôi sẽ phục hồi máy tính của mình

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Qun196409

Câu này đúng rồi bạn ah. Recover là :ngoại động từ" lấy lại, giành lại" bạn nên xem lại ngữ canh nữa nhé. Have a good day to you.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I am going to recover my computer, I am going to recover my computer, I am going to recover my computer

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ZON.Tung

Mình cũng nghĩ phục hồi máy tính

4 tháng trước