Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The temperature"

Dịch:Nhiệt độ

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Qun196409

The temperature is height.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

Nhiệt độ là chiều cao???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Qun196409

Yes, I need that answer. Thanks a lot.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TranJonny

Trem pơ chờ hở mn... Ko phải là trem pơ rơ chờ hả

1 tháng trước