"Το τρία και το πέντε είναι αριθμοί."

Μετάφραση:Three and five are numbers.

πριν από 1 χρόνο

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.