"Το τρία και το πέντε είναι αριθμοί."

Μετάφραση:Three and five are numbers.

May 4, 2017

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.