Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ai là người đại diện?"

Dịch:Who is the representative?

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BLinhSan

Hơi có lỗi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

1 năm trước