1. Forum
  2. >
  3. Topic: Duolingo
  4. >
  5. Raquel and Roman's Galician C…

https://www.duolingo.com/profile/Roman_Huczok

Raquel and Roman's Galician Course Week 4

“Ata o corenta de maio non quites o saio”

Este é un refrán popular galego o cal quere dicir que nunca te podes fiar do tempo e que ata ben pasado o mes de Maio non te quitas a roupa de abrigo; xa que, aínda que poda parecer un día que fai calor e que ven o sol nunca te podes fiar do tempo galego; un día pode chover e o día seguirte chover a cántaros sen darche conta sequera.

Esta semana o noso propósito é que aprendades a defenderos con palabras moi básicas do galego, polo que nós, vamos introducir un vocabulario variado no cal incluiremos os artigos indefinidos, os números (1-10), os días da semana e os meses. Vós veredes que algúns meses son moi similares o inglés e que este vocabulario é moi faciliño e que vaivos resultar moi sinxelo.

This is a popular Galician saying which states that you can never rely on the weather, and until well past May you can’t take off your coat. That is, although a day can seem warm, like there’s plenty of sun, you can’t rely on Galician weather, it can start raining, and as the day goes on it can turn into a monsoon without giving any indication.

This week our aim is for you to learn to defend yourself with very basic Galician words, thus we’ll introduce a varied vocabulary in which we’ll include indefinite articles, numbers from 1 to 10, the days of the week, and the months. You’ll see that some months are very similar to English, and this vocabulary will be very easy and simple.

Lunes: Monday

Martes: Tuesday

Mércores: Wednesday

Xoves: Thursday

Venres: Friday

Sábado: Saturday

Domingo: Sunday

O día: The day

Xaneiro: January

Febreiro: February

Marzo: March

Abril: April

Maio: May

Xuño: June

Xullo: July

Agosto: August

Setembro: September

Outubro: October

Novembro: November

Decembro: December

O mes: The month

Unha barra de pan: A loaf of bread

Unha mazá: An apple

Un home: A man

Unha cerveza: A beer

Un neno: A child

Un camareiro: A waiter

Agora a nosa canción

Here is the link to last lesson

May 6, 2017
Learn a language in just 5 minutes a day. For free.