"He will come if he is not sick."

Dịch:Anh ta sẽ tới nếu anh ta không bị bệnh.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buihaibinh

Anh ấy sẽ tới nếu như anh ấy không bị bệnh. Sao lại không được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/buihaibinh

Hoá ra không chấp nhận chữ "như"

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.