"We have tried the experiment."

Translation:We hebben het experiment geprobeerd.

1 year ago

1 Comment


https://www.duolingo.com/LnevanHaar

' Wij hebben het experiment uitgeprobeerd' is beter nederlands, maar werd fout gerekend.

1 year ago
Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.