Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My daughters play in the sand."

Dịch:Những người con gái của tôi chơi ở bãi cát.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChuThiTuye1

tai sao khong la on the sand

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 25
  • 14
  • 5
  • 278

Why has to have "người" in this sentence? Is "con gái của tôi" not "người"?

1 tuần trước