"Bạn đến từ đâu?"

Dịch:Where do you come from?

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SBvfS

Where are you from

1 năm trước

https://www.duolingo.com/bgtryt5y65

thế cũng đúng

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.