Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đến từ đâu?"

Dịch:Where do you come from?

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SBvfS

Where are you from

1 năm trước

https://www.duolingo.com/bgtryt5y65

thế cũng đúng

1 năm trước