"Good morning, how are you?"

แปลว่า:อรุณสวัสดิ์ คุณเป็นอย่างไร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/mala-ut

สวัสดีตอนเช้า, คุณสบายดีหรือเปล่า?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Cap.yam

สวัสดีตอนเช้า,คุณสบายดีหรือปล่าว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Canape4

พวกมาจากไหน อักษรไม่มี

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/TansinSuko

ตัวอักษรไม่ครบครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/YingMuttan

ตรงไหน อ่านว่าพวกเธอหรอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AmDeBv

คุณสบายดีไหม (ซึ่งผิด) อาจจะไม่ได้แปลโดยตรง แต่ยังไงก็ดูปกติกว่า คุณเป็นยังไง อยู่ดีล่ะครับ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MarnBlue

???????

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/WimarakPoo

สวัสดีตอนเช้า คุณเป็นอย่างไร หรือ คุณสบายดีไหม

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย