Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Our cat"

แปลว่า:แมวของพวกเรา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Jiew8

เข้าใจแล้ว ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษถึงจะถูก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThistooShall

Our cat

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nadia952268

ฉันตอบถูกเเต่เเอพตรวจว่าผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/IZRu5

เหมือนกันค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/supachadas

ใช่ๆเหมือนกันค่ะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Bugger4

ก็ตอบถูกอะแต่ทำไมถึงตรวจผิด ปรับปรุง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/HiBlueprin

ตอบว่าอะไรกันครับ ตอบตามที่ได้ยิน หรือ ไปแปลมัน...

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/marry212729

แมวให้ใช้ (แ นะคะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา