Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"สบายดี ขอบคุณ"

แปลว่า:Fine, thank you.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Cap.yam

Don't true

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tanawat6

Why

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tanawat6

It fine thank you

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wizza9

Error

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Panpailini

ตอบถูกเเล้ว ทำไมผิดอ่าคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Natchnanap

ใช่

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tfYo4

ตอบถูกแต่ทำไมไม่ถูกอีกละ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/mindnoyeie

ตอบถูกแล้ว ทำไมผิดคะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BaNk295974

ต้องเลือก2ข้อครับ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SomporccKh

แก้ไขการตรวจคำตอบด่วน เลือกข้อไหนก็ผิด ไปไหนมิได้เบย

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BaNk295974

เพราะมีคำว่าทั้งหมดครับ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/qwang7

ตอบถูกทำไมผิด

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Chonnathep

Wrong word

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา