"She drinks water."

แปลว่า:เธอดื่มน้ำ

May 13, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tawee2

ทำไม drink ต้องมี s ครับ

May 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/RoseKajorn

ใช้กันประธานเป็นเอกพจน์ he she it ค่ะ

April 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ArttyNatth1

แล้วถ้าประธานเป็น พหูพจน์ล่ะ

September 9, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Laphusrada

ตอบ.. เธอดื่มนํ้า.. แต่ไม่ผ่าน

June 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/IDx06

ใช่

March 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/VLeR12

ใช่

August 31, 2019

https://www.duolingo.com/profile/VLeR12

ตอบแบบเนี้ย แต่พิมพ์เป็น เธอดื่มนำ

August 31, 2019

https://www.duolingo.com/profile/sVuN6

ประธานบุรุษที่3 v. ต้องเติม s ครับ ( he she it)

October 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/BlazeBurne1

ก็พิมพ์ เธอดื่มน้ำ ถูกๆ เป๊ะทำไมยังผิดอีก จะเริ่มไม่ไหวเเล้วนะ

April 11, 2019

https://www.duolingo.com/profile/may691597

ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษค่ะ

May 27, 2019

https://www.duolingo.com/profile/inging609407

ทำไมถึงมีsค่ะ

May 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/FNtG9

Water นับไม่ได้

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/WuttikaiCh

WTf..

September 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/PatchareeR

เธอดื่มนํ้าคือตอบผิดเหรอ งงค่ะ

May 23, 2018

https://www.duolingo.com/profile/PatchareeR

Drink ไม่มีs

May 23, 2018

https://www.duolingo.com/profile/PatchareeR

Drink คือการกินน้ำของไทย

May 23, 2018

https://www.duolingo.com/profile/pang667010

ทำไมต้องมี s

May 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TOXn8

เข้าใจแล้ว

May 30, 2017

https://www.duolingo.com/profile/atittaya2

เพราะ she คือคนที่พูดถึง ต้องเติม s หรือเปล่า

June 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/5Lxc5

ทำไมต้องเติมs

July 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Muaylil1

หล่อนไม่ได้เหรอ???

August 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NuttapongW

Yeah

September 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/99pR2

ทำไมต้องเติมs

September 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/krubcake

งงกำคำตอบ

September 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thanaponch

ทำไมต้องมี s

October 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TangmoPhat

ตอบถูกแล้วแต่มันยังผิดอ่ะ

October 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Everyday500386

ทำไมเขียนเธอดื่มนํ้าแล้วผิดอ่ะ เธอดื่มนํ้าเปล่า ด้วย

January 20, 2018

https://www.duolingo.com/profile/KanJon

ตอบถูกแต่ทำไมให้ผิด

March 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/MR.JERN

Drinks กับ Drinking ต่างกันยังไงครับ

April 30, 2018

https://www.duolingo.com/profile/aikosakuna

อ่อเข้าใจแล้วใช้กับhe she it

August 1, 2018

https://www.duolingo.com/profile/IDx06

เอ้า..เธอดื่มนํ้าก็ถูกละไม่ใช่หรอ....

March 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Jutamas496044

ทำไมตอบถูกแล้วขึ้นว่าผิดซํ้าๆคะเสียหัวใจหมด!!!!!

June 4, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย