"She drinks water."

แปลว่า:เธอดื่มน้ำ

May 13, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Laphusrada

ตอบ.. เธอดื่มนํ้า.. แต่ไม่ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/VLeR12

ตอบแบบเนี้ย แต่พิมพ์เป็น เธอดื่มนำ


https://www.duolingo.com/profile/may691597

ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Tawee2

ทำไม drink ต้องมี s ครับ


https://www.duolingo.com/profile/RoseKajorn

ใช้กันประธานเป็นเอกพจน์ he she it ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/ArttyNatth1

แล้วถ้าประธานเป็น พหูพจน์ล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/earthnw

ก็ไม่ต้องเติม s ใช้ drink เฉยๆ


https://www.duolingo.com/profile/FNtG9

Water นับไม่ได้


https://www.duolingo.com/profile/BlazeBurne1

ก็พิมพ์ เธอดื่มน้ำ ถูกๆ เป๊ะทำไมยังผิดอีก จะเริ่มไม่ไหวเเล้วนะ


https://www.duolingo.com/profile/may691597

ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/sVuN6

ประธานบุรุษที่3 v. ต้องเติม s ครับ ( he she it)


https://www.duolingo.com/profile/FNtG9

Water นับไม่ได้


https://www.duolingo.com/profile/Everyday500386

ทำไมเขียนเธอดื่มนํ้าแล้วผิดอ่ะ เธอดื่มนํ้าเปล่า ด้วย


https://www.duolingo.com/profile/PatchareeR

เธอดื่มนํ้าคือตอบผิดเหรอ งงค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/IDx06

เอ้า..เธอดื่มนํ้าก็ถูกละไม่ใช่หรอ....


https://www.duolingo.com/profile/Jutamas496044

ทำไมตอบถูกแล้วขึ้นว่าผิดซํ้าๆคะเสียหัวใจหมด!!!!!


https://www.duolingo.com/profile/Muaylil1

หล่อนไม่ได้เหรอ???


https://www.duolingo.com/profile/TangmoPhat

ตอบถูกแล้วแต่มันยังผิดอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/KanJon

ตอบถูกแต่ทำไมให้ผิด


https://www.duolingo.com/profile/MR.JERN

Drinks กับ Drinking ต่างกันยังไงครับ


https://www.duolingo.com/profile/PatchareeR

Drink ไม่มีs


https://www.duolingo.com/profile/8enY10

มันกวนตัน


https://www.duolingo.com/profile/pang667010

ทำไมต้องมี s


https://www.duolingo.com/profile/inging609407

ทำไมถึงมีsค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/TOXn8

เข้าใจแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/atittaya2

เพราะ she คือคนที่พูดถึง ต้องเติม s หรือเปล่า


https://www.duolingo.com/profile/5Lxc5

ทำไมต้องเติมs


https://www.duolingo.com/profile/99pR2

ทำไมต้องเติมs


https://www.duolingo.com/profile/krubcake

งงกำคำตอบ


https://www.duolingo.com/profile/thanaponch

ทำไมต้องมี s


https://www.duolingo.com/profile/PatchareeR

Drink คือการกินน้ำของไทย


https://www.duolingo.com/profile/aikosakuna

อ่อเข้าใจแล้วใช้กับhe she it

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย