Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã tìm thấy anh ấy đang làm trong vườn."

Dịch:I found him working in the garden.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kienhoang0

i had found him working in the garden? sao câu này lại sai nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

the Past perfect tense is rarely used. The only case for using is saying an action before another action in the past

2 tháng trước