Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Good night."

แปลว่า:ราตรีสวัสดิ์

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Pichit4

ฝันดี

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WaritsaraK2

Thank you.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/xeOv3

Hello

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/xeOv3

Good night

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/namnam485778

Good night

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/GooseTobe

ก็พิมพ์​ถูกทำไมบอกผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KONGKWAN2

ลืมใส่ดิ์ป่าว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wutthikrai

ฝันดี

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/QOLI8

Good night

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pookkie5

พิมถูกแต่บอกผิดอะค่ะ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThanakritR

บอกฝันดี ผิดวะ 55

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/RongnapaSa

ฝันดี

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Dick-Sucking

ราตรีสวัสดิ์ ไม่ใช่ ผันดีหรอว่ะ 55

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/IQR8XD

=ราตรีสวัสดิ์!?

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/DKKN9

กูพิมว่าฝันดี แต่แปลว่า บอกว่าราตรีสวัส แล้วไม่มีตัวเลือกให้ใส่ด้วยนะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wanatsanan

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ พิมพ์ถูกแต่บอกผิดคืออะไรคะ?

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา