"She runs."

แปลว่า:เธอวิ่ง

May 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuparakSom

ควรจะแปลว่า เธอวิ่ง


https://www.duolingo.com/profile/SweetyWan

เห็นด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/AndrewPier138483

ควรอยู่กับร่องกับรอย บางทีคำทางการ บางทีคำพูด สับสนมาก


https://www.duolingo.com/profile/.PyVG

ตามหลักไวยากรแปลว่า เธอ/หล่อน วิ่ง


https://www.duolingo.com/profile/Patcharasu

ตกลงเติม s หรือไม่เติมอะ


https://www.duolingo.com/profile/SweetyWan

เติมค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/LivenXdol

He she it จะเติม s


https://www.duolingo.com/profile/ploy702558

เธอวิ่ง


https://www.duolingo.com/profile/kSugarSuga

มันต้องใช้คำว่าเธอ นินา


https://www.duolingo.com/profile/cYZ06

ตอบยังไงก็ไม่ผ่าน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย