Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I pay him."

แปลว่า:ฉันจ่ายเงินเขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SuparakSom

ฉันจ่ายเงินให้เขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/I_am_benz

+1

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pae_look
pae_look
  • 10
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 2

ฉันจ่ายเงินให้เขา

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tatcha4

Him = เขา not เธอ.

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Somnarongk

ไม่เข้าใจความหมายของคำแปล. ฉันจ่ายเงินเขา

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา