"Ipayhim."

แปลว่า:ฉันจ่ายเงินเขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SuparakSom

ฉันจ่ายเงินให้เขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/I_am_benz

+1

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pae_look
pae_look
  • 10
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 2

ฉันจ่ายเงินให้เขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tatcha4

Him = เขา not เธอ.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Somnarongk

ไม่เข้าใจความหมายของคำแปล. ฉันจ่ายเงินเขา

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Redeyephoenix

ฉันเป็นหนี้เขา

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย