"เด็กผู้ชายคนหนึ่งและเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกิน"

แปลว่า:A boy and a girl eat.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/alekkk3

ทำไม eat ไม่มี s

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ngamnet

เพราะประธานเป็นพหุพจน์ค่ะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/DuIpK

ทำไมข้อนี้ถึงตอบข้อหนึ่งครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChaDhoThan

เขาบอกว่าคุณพลาดคำตอบที่ถูก"อีก"1ข้อ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/HeroesNeve1

ไม่ถูกทุกข้อ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Numja

งงเลยวะ และเป็น แอนไม่ใช่หรือ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LieghYoung

แอปบอกผิดทั้งที่มันถูก

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/RiYd8

ตอบข้อ1มันผิดหรอ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/bui88967

มันไม่มีboyไม่ไช่อ่อครับ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nan532939

ทำไมไม่ a boy and a girl eat

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย