"You are a girl."

แปลว่า:คุณเป็นเด็กผู้หญิง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/DuIpK

ทำไมถึงใช้ are

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/2tttt

เพราะต่อท้ายyou

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sani463522

ขอบคุณค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/suYt5
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BewtyBarbies

ถ้าใช้ is หรือ arm จะเข้ากันไหม มันจะผิดประโยคไหมคะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Panatda13

ผิดค่ะ am ใช้แค่กับ i ส่วน is ใช้กับ he she it

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Panatda13

am ใช้แค่กับ i ส่วน is ใช้กับ he she it ค่ะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NattidaSin

I = am you = are He She It = is

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

I am, You are, We are, They are, นามพหูพจน์ are, He is, She is, It is, นามเอกพจน์ is

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย