Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Your pants"

แปลว่า:กางเกงของคุณ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Rachel168
Rachel168
  • 25
  • 8
  • 3
  • 75

จริงๆ pants เป็นพหูพจน์ที่ตัว noun ส่วนคำว่า your จะแปลว่า ของพวกคุณ, ของคุณ, ของท่าน, ของแก หรือ ของเธอ ก็ได้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ethoel

This is true. "Your" is both singular and plural

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา