"We eat."

แปลว่า:พวกเรากิน

May 15, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/KAnP8

ใช้แค่ กิน ก็พอครับ

May 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/5vuk4

ขอบคุณค้ะ

June 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nuy779310

ไม่ผ่าน

August 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NobelTapZa

เน๊อะ มันยาวง่า

November 30, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ormmy

จะเอากินหรือจะเอารับประทาน งง เลือกสักอย่างเถอะ

July 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Pinich1

กืน

August 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/narmvan

กิน

August 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NuttapongW

We eat

September 2, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย