Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We eat."

แปลว่า:พวกเรากิน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KAnP8

ใช้แค่ กิน ก็พอครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/5vuk4

ขอบคุณค้ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nuy779310

ไม่ผ่าน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NobelTapZa

เน๊อะ มันยาวง่า

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ormmy

จะเอากินหรือจะเอารับประทาน งง เลือกสักอย่างเถอะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Pinich1

กืน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/narmvan

กิน

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nalattapor

555ตอบถูกพิมตรงถูกทุกคำแต่คำตอบบอกผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NuttapongW

We eat

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/narmvan

พวกเขากิน

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา