Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เขากินข้าวเที่ยง"

แปลว่า:He eats lunch.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Tawee2

ทำไมต้องมี s

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/leobeerzaa

เพราะ He เป็นประธานเอกพจน์ verb ต้องเติม s ครับ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา