"เขากินข้าวเที่ยง"

แปลว่า:He eats lunch.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Tawee2

ทำไมต้องมี s

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/leobeerzaa

เพราะ He เป็นประธานเอกพจน์ verb ต้องเติม s ครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย