"เขากินข้าวเที่ยง"

แปลว่า:He eats lunch.

May 15, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tawee2

ทำไมต้องมี s

May 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/leobeerzaa

เพราะ He เป็นประธานเอกพจน์ verb ต้องเติม s ครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย