Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I am a boy."

แปลว่า:ผมเป็นเด็กผู้ชาย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PalmPbk

เหมือนกูใช้คำว่าฉันแล้วกูผิด งั้นคำว่าผม มึงใช้กับ hair คำเดียวบ้างดิ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Thanach

เราก็ตอบผมเป็นเด็ก​ผู้ชายแล้ว​ เราผิดตรงไหนนนนนนนน

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ice38959

น​ หายไปไหน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา