"They eat bread."

แปลว่า:พวกเขากินขนมปัง

May 15, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PATTHAWEEM

พวกเค้านี่ภาษาพูดส่วนบุคคลมากไปหรือเปล่าครับ


https://www.duolingo.com/profile/scV52

น่ารักอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/vee293289

พยัญชนะไม่ตรงกับหรือไม่มี


https://www.duolingo.com/profile/RewatFluch

ไม่มี ข ไข่ ตัวที่สอง


https://www.duolingo.com/profile/5UmW9

ตอบถูกแล้วคะกลับบอกว่าไม่ถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย