Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"They eat bread."

แปลว่า:พวกเขากินขนมปัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PATTHAWEEM

พวกเค้านี่ภาษาพูดส่วนบุคคลมากไปหรือเปล่าครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/scV52

น่ารักอ่ะ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/vee293289

พยัญชนะไม่ตรงกับหรือไม่มี

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/RewatFluch

ไม่มี ข ไข่ ตัวที่สอง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา