"She drinks."

แปลว่า:เธอดื่ม

May 16, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/8cm71

เธอดื่ม


https://www.duolingo.com/profile/SomjitBahe

หล่อนดื่มก็ถูกค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/NattKullav1

"หล่อนดื่ม" คำตอบของฉันน่าจะถูกต้องเช่นกัน.
แจ้งแล้ว 2017/05/15


https://www.duolingo.com/profile/k1hX5

ให้ตอบ เค้าดื่ม พะนะ


https://www.duolingo.com/profile/k1hX5

หล่อนดื่ม น่าจะให้ถูกเนอะ


https://www.duolingo.com/profile/Kanok-Boom

หล่อนดื่ม น่าจะดีกว่านะคะ ภาษาไทยเสียหมดค่ะแบบนี้


https://www.duolingo.com/profile/nan870276

เราตอบว่า เราดื่ม เพราะเราไม่ได้ดูว่ามีคำว่า เค้า อยู่ด้วย555


https://www.duolingo.com/profile/PhenchanYo

เค้า ? งงคะ


https://www.duolingo.com/profile/ZyNA692867

เค้า ไม่ถูกนะ ผมว่า


https://www.duolingo.com/profile/Preeyanate

เขา แบบนี้ค่ะไม่ใช่แบบนี้ เค้า มันจะทำให้สับสนและงง


https://www.duolingo.com/profile/Thitikan5

เธอดื่มน่าจะดีกว่า


https://www.duolingo.com/profile/pun406743

เธอดื่ม, she=เธอ


https://www.duolingo.com/profile/PondPisutK

"เธอดื่ม"นะครับโปรดแก้ด้วย


https://www.duolingo.com/profile/aooCt

เปลี่ยนจากเธอเป็นเขา ~


https://www.duolingo.com/profile/IamWohard

เป็นหล่อนดื่มค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/JonNirut

หล่อนดื่มก็ถูกนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/Leobeeraa

ถ้า She drinks = เธอดื่ม แต่พอแปลว่า "หล่อนดื่ม" กลับผิด

อยากรู้ว่างั้น You drink จะแปลว่าอะไร?เพราะ You เป็น บุรุษที่ 2 ต้องแปลว่า คุณ หรือ เธอ ป่ะ?


https://www.duolingo.com/profile/AutsadaWir

Drinks มันแปลว่า เครื่องดื่มไม่ใช่หรอ


https://www.duolingo.com/profile/BBW06F

ก็ตอบเธอดื่ม ทำไมให้ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย