"I looked at you."

แปลว่า:ฉันได้มองไปที่คุณ

May 16, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NattKullav1

"ฉันได้จ้องคุณ" คำตอบของฉันน่าจะถูกต้องเช่นกัน.
แจ้งแล้ว 2017/05/15


https://www.duolingo.com/profile/sirirupmoh1

ฉันได้มองดูคุณ ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน