Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tổng thống phải nói chuyện với Quốc hội."

Dịch:The president has to speak with Congress.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/baovip03

tại sao the president has to say with parliament sai ? vui lòng giải thích.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhatminhnguyen

parliament: nghị viện

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Dùng "say" khi không đề cập cụ thể tới đối tượng nghe. Ở đề bài trên, đối tượng nghe là "parliament" và trong ngữ cảnh trang trọng, lịch sự nên dùng "speak" là chính xác nhất.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Dùng "say" khi không đề cập cụ thể tới đối tượng nghe. Ở đề bài trên, đối tượng nghe là "parliament" và trong ngữ cảnh trang trọng, lịch sự nên dùng "speak" là chính xác nhất.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/baovip03

Tại sao dùng to talk to không đúng có bạn nào giải thích dùm, cảm ơn.

7 tháng trước