Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The boy eats bread."

แปลว่า:เด็กผู้ชายคนนี้กินขนมปัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Spoie

เด็กผู้ชายกินขนมปัง??

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChaiyaphatPE

ทำไมต้องคนนี้ด้วย ?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Phurichpooh

ถ้าจะบอกว่า "คนนี้" ก็ต้องใช้ "This" สิ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gupingpong

เด็กชายคนนี้กินขนมปัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MakJacobse

เด็กผู้ชายกินขนมปัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/5Lxc5

แล้วคนนี้เกี่ยวไรว่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/suuiiSHO

เด็กผู้ชายกินขนมปัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MeilinlzSp

The คือ คนหนึ่งสินะ พลาดอีกเรา

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ning907818

ทำไมข้อที่แล้วใช้ This ข้อนี้ใช้ The อะ?

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Thaibboy777

The จะหมายถึงคนอื่นไง

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง