"เด็กผู้หญิงพวกนั้นมีไข่ห้าฟอง"

แปลว่า:These girls have five eggs.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/RKYC9

มีคำตอบที่ถูก 2 ข้อน่ะค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/punyasin

ตอบข้อไหนก็ผิดหหมด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/DelbugTos

พวกนั้น those พวกนี้ these หรือเปล่าครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ong551339

คำตอบน่าจะมีปัญหาครับ เลือกตอบข้อไหนก็ไม่ถูก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/fon_sutina

เขาบอกให้เลือกทั้งหมดค่ะ มีอยู่2ข้อที่ถูก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/natt389562

ทำไมผิดอ่ะ ตอบข้อไหนก้ผิด-,-

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BoonsermPh

ถูกแล้ว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pui522240

ผิดทุกข้อ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/fon_sutina

เขาให้ตอบทั้งสองข้อค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wiphawanRa

This ไกล้ theseไกล ใช้กับคนจำนวนน้อย those ใช้คนจำนวนมากที่อยู่ไกล

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sutisasunt

Those เหล่านั้น ทำไมผิด

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย