"เธอไม่มีสุนัข"

แปลว่า:You are not a dog.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Chonbodee

เธอไม่มีสุนัข ควรจะเป็น She does not have a dog มากกว่า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/leobeerzaa

"เธอไม่มีสุนัข" น่าจะแปลว่า you don't have a dog หรือ she doesn't have a dog น่าจะถูกต้องกว่านะ You are not a dog มันแปลว่า เธอไม่ใช่สุนัข

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/zkRq7

ผิดมากกกก ไม่ตรงเลย

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย