Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"They drink."

แปลว่า:พวกเขาดื่ม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Neno331012

พวกเขาดื่ม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/emn_____.

พวกเขาดื่ม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา