"They drink."

แปลว่า:พวกเขาดื่ม

May 16, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/Neno331012

พวกเขาดื่ม

May 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/emn_____.

พวกเขาดื่ม

May 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/yKWn12

พวกเขาดื่มน้ำ

December 18, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย