Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Bread"

แปลว่า:ขนมปัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pornchnok

บรัด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Yean_yMz

คำนี้ต้องออกเสียงว่า บรัด หรอครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/DiamondZ8

เราได้ยินว่าแบด bad

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NavapronBo1

ตอบว่าขนมปัง.แต่ผิด

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NavapronBo1

ขนมปัง​ ผิดตรงไหน​

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Chompoo_pi

เบรดดฺ ประมาณนี้ เขาเน้นสำเนียง เพราะมันมีพยางค์เดียวเลยเน้น d หน่อยค่า

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NapassornT

ขนมปังผิดตรงไหนนนน

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา